Uchádzajte sa o miesto teraz!

Informujte sa s naším kontrolným zoznamom pre uchádzačov a využite ihneď Online- žiadosť o miesto.

 

  

TERMÍNY

Naše aktuálne termíny prezentácii!

 

 

  

Vaše ohlasy

Tešíme sa na Vaše podnety, návrhy a konštruktívnu kritiku!

 

Odpovede na Vaše najčastejšie otázky.

V prípade, že Vaša otázka nie je zodpovedaná, prosím opýtajte sa telefonicky alebo pomocou e-mailu – tu nájdete kontaktné údaje.

Sprostredkujú ma viacerým spoločnostiam, alebo ma sprostredkujú dokonca ďalej?
Po dohovore s Vami Vám zvolíme vhodného zamestnávateľa, od ktorého potom dostanete pracovnú zmluvu. Ďalšie sprostredkovanie bude nasledovať iba ak si to budete želať.

Budem mať trvalý pracovný pomer alebo budem mať činnosť na voľnej nohe?
Budete mať trvalý pracovný pomer u svojho zamestnávateľa.

Budem mať sociálne poistenie?
Áno, budete mať sociálne poistenie. To znamená že budete mať poistenie pre prípad nezamestnanosti, dôchodkové poistenie a zdravotné poistenie.

Budem mať zdravotné poistenie?
Áno, Váš zamestnávateľ pre Vás uzatvorí zákonné zdravotné poistenie.

Kto zaplatí môj príchod?
Náklady na Vás prvý príchod na Vaše pracovné miesto prevezme Váš nový zamestnávateľ. Pri splnení určitých predpokladov obdržíte aj náklady na cestu z podporných programov EÚ. ((Link pre uchádzačov/Downloads))

Kto zaplatí neskôr moje cestovné náklady? (Otázka: Myslia sa tým aj cesty domov a späť?)
Preplácanie cestovných nákladov určuje zamestnávateľ. Podľa dohody sa čiastočne preplácajú náklady až do výšky 150 eur mesačne.

Kde budem bývať a koľko to bude stáť?
Počas prechodného obdobia (6 mesiacov) budete bývať s kolegami v 1-2 izbových bytoch alebo sám v 1 izbovom apartmáne, ktoré Vám poskytne CareNet 360. Mesačné nájomné činí podľa druhu ubytovania od 250 do 400 eur. Počas návštevy jazykovej školy preberá zamestnávateľ podľa dohody čiastočne náklady na ubytovanie v 2 posteľových izbách spoločných bytov.

Absolvujem výcvik?
Áno, zamestnanci ošetrovateľskej služby vás dôkladne vycvičia a pripravia Vás na novú prácu.

Kto mi ukáže cestu z môjho bytu k pacientovi, atď.?
Obdržíte detailné popisy ciest k pacientovi. Okrem toho Vám vyhľadáme lacné spoje verejnej dopravy na jednotlivé miesta nasadenia a bydliska.

Potrebujem vodičský preukaz?
Vodičský preukaz nie je nutná podmienka. Uprednostňujeme však uchádzačov s vodičským preukazom.

Potrebujem pracovné oblečenie?
Pri ambulantnej starostlivosti nepotrebujete pracovné oblečenie. Pri klinickej starostlivosti (kliniky a domovy sociálnej starostlivosti) budete potrebovať pracovné oblečenie. Toto dostanete z časti k dispozícii.

Budem mať kontakt s mojimi krajanmi?
Každý mesiac usporadúvame podujatie pre všetkých zamestnancov, pri ktorom dostanete príležitosť stretnúť a zoznámiť sa s novými kolegami.

Budem mať nárok na detské prídavky? Ako môžem o ne požiadať?
Zamestnanci z Európskej únie môžu požiadať o detské prídavky v Nemecku. Pri podávaní žiadosti Vám radi pomôžeme.