Uchádzajte sa o miesto teraz!

Informujte sa s naším kontrolným zoznamom pre uchádzačov a využite ihneď Online- žiadosť o miesto.

 

  

TERMÍNY

Naše aktuálne termíny prezentácii!

 

 

  

Vaše ohlasy

Tešíme sa na Vaše podnety, návrhy a konštruktívnu kritiku!

 

Vaša jazyková škola: certifikovaná, kompetentná, inovatívna.

Inlingua jazyková škola  Stuttgart je partner, ktorý integruje špeciálne požiadavky z pracovného okolia kvalifikovaných ošetrovateľov do kurzov a takto im poskytuje optimálnu prípravu pre ich budúcu úlohu.

Exkluzívne pre CareNet 360 GmbH poskytuje Inlingua jazyková škola intenzívne kurzy nemeckého jazyka pre začiatočníkov a pokročilých. Podľa vstupného testu pred začatím kurzu sa individuálne pre každého žiaka stanoví potreba vzdelávania. Jazykové kurzy začínajú v mesačných intervaloch, takže každý nový žiak môže byť aktuálne zapísaný do kurzu, ktorý je pre neho najvhodnejší. Skúška B1 Goethe- inštitútu ukončí kurz po 2 až 3 mesiacoch a umožní uznanie profesnej kvalifikácie.
Inlingua jazyková škola sa nachádza v centre mesta, kde je veľmi dobe pripojenie na verejnú dopravu.

www.inlingua-stuttgart.de