Uchádzajte sa o miesto teraz!

Informujte sa s naším kontrolným zoznamom pre uchádzačov a využite ihneď Online- žiadosť o miesto.

 

  

TERMÍNY

Naše aktuálne termíny prezentácii!

 

 

  

Vaše ohlasy

Tešíme sa na Vaše podnety, návrhy a konštruktívnu kritiku!

 

Entwicklung und Organisation von Pflege-WG's

Wir unterstützen Initiativen für gemeinschaftliches Wohnen mit Assistenz und Pflege oder organisieren Pflege-WG's in eigener Regie. Ziel ist es, Menschen mit Versorgungs- und Betreuungsbedarf die Möglichkeit zu bieten, am normalen gesellschaftlichen Leben teil zu haben.