Uchádzajte sa o miesto teraz!

Informujte sa s naším kontrolným zoznamom pre uchádzačov a využite ihneď Online- žiadosť o miesto.

 

  

TERMÍNY

Naše aktuálne termíny prezentácii!

 

 

  

Vaše ohlasy

Tešíme sa na Vaše podnety, návrhy a konštruktívnu kritiku!

 

Podmienky na zamestnanie ako zdravotná sestra v Nemecku

Ak chcete pracovať v Nemecku ako zdravotná sestra, musíte spĺňať nasledujúce požiadavky:
 

 • Uchádzači zo Slovenska: Doklad o ukončenom vzdelaní (maturitné vysvedčenie z odbornej školy, diplom a dodatočné kvalifikácie).
  1. Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu „magister z ošetrovateľstva“ („Mgr.“)
  2. Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu „bakalár z ošetrovateľstva“ („Bc.“)
  3. Absolventský  diplom v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, Stredná zdravotnícka škola
  A začiatok vzdelania bol po 01.05.2004*
 • certifikát B2 nemecký jazyk** 
 • Uznanie vzdelania ako zdravotná sestra
  Na želanie môžeme pre Vás požiadať o uznanie vzdelania v Nemecku. K tomu potrebujeme dokumenty, ktoré sme pre Vás zostavili v našom kontrolnom zozname pre uchádzačov.

* Pokiaľ máte iný titul a / alebo ak začiatok vzdelania bol pred uvedeným dátumom, obráťte sa prosím na nás. Potom si spoločne s Vami pohovoríme o Vašej individuálnej ceste k uznaniu vzdelania.
**Ak nemáte certifikát B1, je tu tiež možnosť ho získať, po absolvovaní jazykového kurzu tu v Nemecku.