Uchádzajte sa o miesto teraz!

Informujte sa s naším kontrolným zoznamom pre uchádzačov a využite ihneď Online- žiadosť o miesto.

 

  

TERMÍNY

Naše aktuálne termíny prezentácii!

 

 

  

Vaše ohlasy

Tešíme sa na Vaše podnety, návrhy a konštruktívnu kritiku!

 

Vitajte v Nemecku- svet práce na Vás čaká!

Blahoželáme! Sem ste sa už dostali. Je to dôležitý krok na Vašej ceste za prácou v zahraničí.

Ak sa budete uchádzať o pracovné miesto u nás v CareNet 360, tak sa môžete spoľahnúť na profesionálnu podporu. Od teraz sa už budeme my starať o všetky potrebné kroky, aby ste sa mohli úspešne integrovať v novom pracovnom prostredí. Všetko ostatné nájdete v časti Služby.

Z vlastnej skúsenosti vieme, že dobré služby si vyžadujú dobre pracovné prostredie. Naším cieľom je preto vytvoriť a udržať rámcové podmienky, ktoré vedú k tomu, aby naši zamestnanci boli spokojní. Preto sme vytvorili koncept Work & Life, s ktorým môžete ideálne zosúladiť prácu, voľný čas a život v rodine.

V tomto zmysle: Srdečne Vás vítame v Nemecku v Baden-Württemberg, v meste Stuttgart a na Vašom novom pracovnom mieste!