Uchádzajte sa o miesto teraz!

Informujte sa s naším kontrolným zoznamom pre uchádzačov a využite ihneď Online- žiadosť o miesto.

 

  

TERMÍNY

Naše aktuálne termíny prezentácii!

 

 

  

Vaše ohlasy

Tešíme sa na Vaše podnety, návrhy a konštruktívnu kritiku!

 

Najlepší základ pre Váš úspech: vysoko kvalifikovaní a spokojní zamestnanci.

1. Čo poskytuje CareNet 360?
Hľadáme vhodných kvalifikovaných ošetrovateľov v európskom zahraničí, informujeme ich, vyberieme podľa pokynov zamestnávateľa vhodných odborníkov, navrhneme ich zamestnávateľovi a organizujem ich príchod, ubytovanie, vzdelávanie, uznanie povolania a integráciu u nových zamestnávateľov.

2. Koho sprostredkuje CareNet 360?
Iba vyučených kvalifikovaných ošetrovateľov, ktorých sme osobne spoznali pri prijímacom pohovore a ktorí spĺňajú predpoklady na uznanie povolania v Nemecku. Prednostne uchádzačov pod 40 rokov.

3. Komu robí CareNet 360 sprostredkovateľa?
Renomovaným a serióznym zamestnávateľom v celom zdravotníctve (predovšetkým nemocnice, ošetrovateľské zariadenia a ambulantné ošetrovateľské služby) v celom Nemecku.

4. Služby pre zamestnávateľa
Nábor odborníkov v zahraničí

• propagácia v zahraničí
• prezentácia zamestnávateľov v zahraničí
• pohovory uchádzačov a ich výber podľa pokynov zamestnávateľa
• preskúmanie prípadne organizácia jazykového vzdelávania v rodnej zemi
• vyhodnocovanie pohovorov uchádzačov

Predstavovanie kandidátov zamestnávateľom
• odporúčanie uchádzačov zamestnávateľom
• pozvanie potenciálnych uchádzačov do Nemecka
• organizácia príchodu
• sprievod uchádzačov pri prijímacích pohovoroch v Nemecku

Organizácia ubytovania, podľa možností v zariadeniach patriacich CareNet (prvých 6 mesiacov)
• organizácia jazykovej výučby - príprava na B1- a B2- certifikát (podľa európskeho referenčného rámca)
• starostlivosť o nových zamestnancov počas praktikantskej fázy v Nemecku
• na želanie realizácia procesu uznávania povolania
• podpora a sprievod uchádzačov na úradoch
(prihlasovací úrad, daňový úrad, zdravotná poisťovňa, úrad pre rodinu)

Sprievod pri integrácii na novom pracovnom mieste
• na želanie účasť pri prvých pohovoroch u nového zamestnávateľa
• na želanie účasť na pohovoroch
• zaistenie spokojnosti zamestnávateľov a zamestnancov

5.Cena
Provízia zahŕňa výšku 2-3-mesačných platov - vyjednávanie vo výnimočnom pripade možné.

Vaše výhody na jeden pohľad:
• žiadne ďalšie zdroje pre nábor a integráciu zahraničných odborníkov
• rýchla integrácia pomocou jazykovej výučby
• vedenie uchádzačských pohovorov v materinskom jazyku
• vybavenie všetkých formalít spojených s procesom uznávania
• organizácia ubytovania
• pomoc pri sociálnej a zamestnaneckej integrácii

Tešíme sa na Váš dopyt – v našej kancelárii alebo cez naše tlačivo!