Uchádzajte sa o miesto teraz!

Informujte sa s naším kontrolným zoznamom pre uchádzačov a využite ihneď Online- žiadosť o miesto.

 

  

TERMÍNY

Naše aktuálne termíny prezentácii!

 

 

  

Vaše ohlasy

Tešíme sa na Vaše podnety, návrhy a konštruktívnu kritiku!

 

Naše služby pre Vás: Informácie, integrácia, poradenstvo a sprievod.

Vieme, čo je pre Vás dôležité, aby ste boli šťastný na Vašom novom pracovnom mieste. Preto Vás podporujeme na Vašej ceste novej orientácie v povolaní už pri výbere zamestnávateľa, ako aj pri vybavovaní všetkých potrebných formalít až po úspešnú integráciu vo Vašom novom prostredí.

Naše služby pre Vás na jeden pohľad:

• pravidelné prezentácie zamestnávateľov a pracovných miest v zahraničí – informujte sa o aktuálnych podujatiach vo Vašej blízkosti
• Organizácia pohovorov pre uchádzačov o zamestnanie v zahraničí
• Poradenstvo a informácie v našich kontaktných miestach v zahraničí
• okamžité spracovanie online-žiadosti o miesto  a výber jedného alebo viacero vhodných zamestnávateľov
• osobné  predstavovanie u nového zamestnávateľa
• pomoc pri všetkých formalitách na úradoch a podnikoch
• organizácia a sprostredkovanie ubytovania v bytoch a spoločenstvách bývajúcich
• organizácia jazykovej výučby v Nemecku
• príprava podujatí pre krajanov v Nemecku
• pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí (napr. žiadosť o prídavky pre deti, prihlásenie na ohlasovacom úrade pre obyvateľov)
• pomoc pri žiadostiach o finančnú podporu cez EÚ- programy