Uchádzajte sa o miesto teraz!

Informujte sa s naším kontrolným zoznamom pre uchádzačov a využite ihneď Online- žiadosť o miesto.

 

  

TERMÍNY

Naše aktuálne termíny prezentácii!

 

 

  

Vaše ohlasy

Tešíme sa na Vaše podnety, návrhy a konštruktívnu kritiku!

 

Naše služby pre Vás: nábor, poradenstvo, integrácia.

CareNet 360 ne je obyčajná sprostredkovateľská agentúra. Poznáme potreby uchádzačov tak ako aj požiadavky zamestnávateľov. S našimi rozsiahlymi službami Vás budeme sprevádzať počas celého procesu -  od zisťovania potrieb cez náborové konanie až po integráciu v novom pracovnom prostredí. Rýchlo a spoľahlivo.

Naše služby pre Vás na jeden pohľad:

• zosúladenie predpokladaného dopytu kvalifikovaných ošetrovateľov
• nábor kvalifikovaných ošetrovateľov v zahraničí
• prezentácia Vášho podniku v zahraničí
• „kasting“ a vedenie prijímacích pohovorov uchádzačov
• predstavenie a odporúčanie odborníkov na mieste
• organizácia prvého príchodu v Nemecku
• organizácia jazykovej výučby
• organizácia ubytovania, resp. pomoc pri hľadaní ubytovania
• účasť na integračných pohovoroch počas prvých šiestich mesiacoch
• zosúladenie praktikantskej fázy (na financovanie tejto fázy plánujeme podľa možností paralelne 50 %- miest ako pomocný ošetrovateľ)