Uchádzajte sa o miesto teraz!

Informujte sa s naším kontrolným zoznamom pre uchádzačov a využite ihneď Online- žiadosť o miesto.

 

  

TERMÍNY

Naše aktuálne termíny prezentácii!

 

 

  

Vaše ohlasy

Tešíme sa na Vaše podnety, návrhy a konštruktívnu kritiku!

 

Náš koncept „Work & Life“: najlepšie podmienky pre naplnený život a prácu.

My vieme: Iba ak je povolanie a súkromný život zosúladený, tak sa budete cítiť v novom pracovnom prostredí dobre a budete podávať aj dobre pracovné výkony.

Aby sme to zaistili predovšetkým pre kvalifikovaných ošetrovateľov, ktorých sme sprostredkovali sľubujeme Vám:

• transparentnosť ohľadom podmienok Vášho prestupu do zahraničia
• trvalé pracovné miesto – žiadne „preposielanie“ k ďalšiemu zamestnávateľovi
• sprievod a pomoc pri Vašej integrácii na mieste
• dostatočné zapracovanie sa vo Vašej novej činnosti
• férové pracovné podmienky a primeraná mzda
• podpora počas prvých týždňov na novom pracovnom mieste
• úctivé zaobchádzanie zo strany zamestnávateľa
• čo najlepšie zohľadnenie Vašich osobných potrieb
• dostatočný čas na regeneráciu
• pravidelný kontakt s krajanmi a kolegami
• podpora EÚ a zamestnávateľov pri nedostatku financií v naliehavých situáciách

Pre mnohých kvalifikovaných ošetrovateľov, ktorých sme sprostredkovali je dôležité pri prestupe do zahraničia tiež zachovanie styku s domovom a rodinou.

Preto sme s našimi zamestnávateľmi vyvinuli modely pracovných zmlúv, ktoré Vám umožnia okrem plnenia pracovných povinnosti aj venovať sa želaniam a potrebám zo súkromnej oblasti.

Model 2/2
Pracujete dva týždne v 12 hodinových smenách, pričom máte dva dni voľno, z ktorých sa Vám jeden deň započíta ako dovolenka. Priemerná plánovaná pracovná doba činí 168 hodín mesačne.

Potom máte dva týždne služobné voľno, počas ktorého môžete cestovať domov. Náš partner Schäfer Care Vám zaplatí náklady na cestu domov mesačne až do výšky 150 eur.

Model 20/10
Pracujete v časovom intervale 20 dní v 12 hodinových smenách, pričom máte dve prestávky (tri dni), z ktorých sa Vám jeden deň započíta ako dovolenka. Priemerná plánovaná pracovná doba činí 200 hodín mesačne. Pri tomto modeli máte približne 32 hodín nadčasov, za ktoré dostanete dodatočnú odmenu ku mzde.

Potom máte približne10 dní služobné voľno, počas ktorých môžete cestovať domov. Náš partner Schäfer Care Vám zaplatí náklady na cestu domov mesačne až do výšky 150 eur.